Ile waży stal - gęstość stali

Ile waży stal i jaka jest jej gęstość?

Ile waży stal?

Ile waży stal? Dość krótko możemy odpowiedzieć na to pytanie. Stal waży 7,9 grama na centymetr sześcienny lub 7 900 kilogramów na metr sześcienny. Gęstość stali wynosi 7 900 kg / m³. W zwykłym amerykańskim  systemie pomiarowym gęstość jest równa 493,18 funta na stopę sześcienną [lb / ft³] lub 4,6 uncji na cal sześcienny [oz / cal³].

Obliczanie ciężaru stali jest bardzo ważne, ale równie istotne jest także odpowiednie zrozumienie właściwości stali. Zawartość węgla w stali wynosi od 0,002% do 2,14% w stosunku do własnego ciężaru. Wartość stosunku węgla do stali może się różnić i zależy od tego, który element stopowy będzie używany. Możemy tutaj użyć chociażby węgla, niklu, chromu, manganu, żelaza i innych pierwiastków stopowych.

Zasadniczo żelazo z węglem stopowym obecnym w stali nie podlega żadnym reakcjom eutektycznym, ale samo żelazo zawsze ulega reakcji eutektycznej. Jeśli zawartość węgla występującego w stali jest zbyt niska, żelazo będzie miękkie, słabe, a także bardzo plastyczne w swoich właściwościach. Dlaczego tak ważna jest wiedza ile waży stal. Będzie to niezwykle pomocne przy ewentualnym transporcie naszej stali chociażby do fabryki, aby na przykład wykonać rynny metalowe.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, węgiel będzie miał masę stali do 2,14 % w stosunku do własnej masy. Ciężar prętów stalowych można obliczyć zarówno teoretycznie, jak i fizycznie. Omówimy metody teoretyczne. Więc ile waży stal? Odpowiemy na to pytanie obliczając masę przykładowych prętów.

Ile waży stal według jej gęstości – obliczenia

Bardzo ważna jest znajomość masy jednostkowej prętów stalowych, a także prostokątnych blach stalowych w kilogramach i tonach . Podany poniżej wzór jest najczęściej stosowany do obliczania ciężaru prostokątnej blachy stalowej. Uwaga: Gęstość stali wynosi 7850 kg / m³

waga stali

Formuła
Wagaobjętość X Gęstość

PRZYKŁAD: Załóżmy, że mamy prostokątną stalową płytę o długości 1 m lub szerokości 0,5 m, głębokość (grubość) wynosi 0,3 m . Jak obliczyć teoretyczną masę jednostkową prostokątnej blachy stalowej?

Podane dane:
Długość = 1 m (1000 mm)
Szerokość = 0,5 m (500 mm)
Grubość = 0,3 m (300 mm)

Rozwiązanie:
Najpierw obliczyć objętość blachy stalowej.
Objętość = (dł x szer x t)
= 1 mx 0,5 mx 0,3 m
= 0,15 m ^ 3

Waga = objętość x gęstość
= o. 15 x 7850
= 1177,5 kg.

Uwaga: Jeśli obliczasz wagę okrągłego pręta zbrojeniowego ze stali, oblicz jego objętość za pomocą tego wzoru (πD ^ 2/4), a następnie pomnóż przez gęstość stali, która wynosi 7850 kg / m ^ 3.

Aby obliczyć ciężar okrągłych prętów zbrojeniowych itp . Poniższy wzór jest najczęściej stosowany przy obliczaniu ciężaru stali na poziomie zakładu, czyli.

waga stali

FORMUŁA:
Waga = ( / 162) x długość

Przykład: załóżmy, że mamy okrągły pręt zbrojeniowy o średnicy (D) 12 mm i długości 10 m .

1. Więc obliczyć ciężar okrągłego pręta zbrojeniowego?
Podane dane:
Średnica = 12 mm
Długość = 10 m

Rozwiązanie:
Stosując wzór masy stali, wprowadź podane wartości.
Waga = ( / 162) x długość
= (12 x 12/162) x 10
= 8,8 kg Ans…

Tak więc 10-metrowy pręt ma średnicę 12 mm, a jego waga wyniesie 8,8 kg. W ten sposób możemy obliczyć teoretyczną masę stali na budowie.

Uwaga: Jeśli podczas obliczeń ile waży stal, właściwości stali ulegną zmianie, jej ciężar fizyczny również ulegnie zmianie.

Jaka jest gęstość stali?

Gęstość stali mieści się w przedziale 7,75 i 8,05 g / cm3 (7750 i 8050 kg / m3 lub 0,280 i 0,291 funta / cal3). Teoretyczna gęstość stali miękkiej (stali niskowęglowej) wynosi około 7,87 g / cm3 (0,284 funta / cal3). Gęstość stali jest bardzo ważnym czynnikiem w późniejszych obróbkach blacharskich, takich jak chociażby gięcie blach.

Metoda obliczania gęstości stali

Gęstość metalu odnosi się do tego, ile waży pewna jego ilość. Fizyczna gęstość właściwa metalu, która pozostaje stała bez względu na to, ile masz metalu. Gęstość można obliczyć, mierząc objętość i masę danego metalu. Wspólne jednostki gęstości obejmują funty na cal sześcienny i uncje na cal sześcienny.

Określ masę metalu za pomocą skali. Dokonaj pomiaru w funtach. Jeśli skala pokazuje wynik w uncjach, podziel wynik przez 16, aby przeliczyć z uncji na funty.

Określ objętość metalu poprzez pomiar wymiarów lub pomiar przemieszczenia. Jeśli obiekt ma regularny kształt, taki jak sześcian, możesz zmierzyć wymiary i użyć formuły objętości dla tego kształtu, na przykład sześcianu długości boku sześcianu. Aby uzyskać więcej formuł woluminów, zobacz zasoby.

Jeśli metal ma dziwny kształt, możesz obliczyć objętość za pomocą metody przesunięcia. Napełnij zlewkę do połowy i zapisz objętość wody. Włóż metal do wody i zapisz nową objętość wody. Odejmij początkową objętość wody od końcowej objętości, aby określić objętość metalu.

Podziel masę przez objętość, aby obliczyć gęstość metalu. Na przykład, jeśli masa wynosiła 7,952 funta, a objętość wynosiła 28 cali sześciennych, gęstość wynosiłaby 0,284 funta na cal sześcienny.

Jak wyliczyć gęstość stali?

Jak obliczyć gęstość stali? Najlepiej w centymetrach. Znajdź rozmiar obiektu, którego gęstość chcesz obliczyć. Możesz to zrobić, sprawdzając model obiektu, mierząc sam obiekt lub sprawdzając wymiary w książce lub w Internecie. Oblicz objętość tego obiektu w centymetrach sześciennych. Objętość oblicza się, mnożąc wysokość, długość i szerokość obiektu.

Pomnóż wynik przez 7,85. To da ci masę obiektu w gramach. 7,85 gramów na centymetr sześcienny to średnia gęstość stali. Jednak gęstość różnych rodzajów stali może wynosić od 7,715 do 8,03 gramów na centymetr sześcienny. Zapoznaj się z tabelą referencyjną, aby znaleźć dokładną gęstość rodzaju stali, której szukasz. Pomnóż masę w gramach przez 0,0022046. To da ci wagę twojego stalowego przedmiotu w funtach.