Obróbka metali

Obróbka metali jest zestawieniem wszelkich procesów związanych ze zmianą kształtu, właściwości fizycznych jak i chemicznych oraz wymiarów różnych metali. Do podstawowych zaliczamy obróbkę mechaniczną skrawaniem, plastyczną, chemiczną, cieplną oraz cieplno-chemiczną. My zdecydowaliśmy się dołączyć do tego może nie dosłownie pasującą do tematu, ale z pewnością pokrewną dziedzinę obróbki, a mianowicie spawanie oraz obróbki blacharskie. Zobacz inne artykuły na temat obróbki metali:

Obróbka skrawaniem obróbka metali skrawaniem

Bardzo powszechny rodzaj obróbki metali. Jest to nic innego jak przekształcanie przedmiotów w taki sposób, aby nadać im odpowiedni kształt, wymiar oraz jakość. Wszystko odbywa się poprzez jak sama nazwa wskazuje skrawanie, czyli pozbywanie się części materiału specjalnymi narzędziami. Obróbka skrawaniem to po prostu frezowanie, toczenie, szlifowanie czy też struganie.

Frezowanie jako obróbka metali

Jest to rodzaj obróbki skrawaniem przedmiotów różnego rodzaju. Chociażby stali, drewna, tworzywa sztucznego i innych. Wszystko wykonywane jest za pomocą maszyny tzw. frezarki, która ma za zadanie swoim frezem (wieloostrzowym narzędziem) obrabiać materiał. Odwrotnie do toczenia, frez wykonuje ruch obrotowy kiedy sam przedmiot przesuwny. Rozróżniamy cztery rodzaje frezowania, które zależne są od położenia samego freza (czołowe lub obwodowe) lub obrabianej powierzchni (przeciwbieżne, współbieżne). Występuje również inne odmiany frezowania takie jak obwiedniowe, gwintów czy kopiowe.

Toczenie

Najpopularniejszy sposób obróbki skrawaniem wykorzystujący specjalistyczne maszyny. Tak jak wcześniej wspominałem jest to proces odwrotny do frezowania. Tutaj ruch obrotowy wykonuje przedmiot, zaś narzędzie, czyli nóż tokarski, wykonuje ruch liniowy. Do podstawowych odmian toczenia zaliczamy: wzdłużne (zewnętrzne lub wewnętrzne), poprzeczne, planowanie i tak jak w przypadku frezu kopiowe i obwiedniowe, Oczywiście cały proces toczenia odbywa się na specjalnych maszynach zwanych tokarkami.

Szlifowanie

Inaczej obróbka ścierna. Ten rodzaj obróbki skrawaniem chyba zna każdy. W tym przypadku narzędziem jest ściernica, taśma ścierna, osełka, ogólnie rzecz biorąc wszystko co metal potrafi zetrzeć. Tłumaczyć szerzej w jakich rodzajach stali stosujemy tę obróbkę chyba nie muszę. Wspomnę tylko, że są to m.in. przedmioty hartowane, kute, walcowane czy odlewane. Szlifowanie wykonywane jest w celu wykończenia przedmiotu.

Zobacz także: Piec martenowski – do czego służy i zasada działania

Obróbka plastyczna metodą obróbki metali

Obróbka plastyczna to obróbka, dzięki której kształtujemy, dzielimy, zmieniamy właściwości fizykochemiczne, strukturę, a nawet gładkość powierzchni. Osiągamy jest to poprzez odkształcenie plastyczne. Rozróżniamy obróbkę plastyczna na zimno oraz na gorąco. Zaś podstawowymi jej metodami są: kucie, walcowanie, tłoczenie, ciągnienie.

Kucie plastyczną obróbką metali obróbka plastyczna metali

Jest to obróbka plastyczna zarówno na gorąco jak i na zimno. Wykonujemy ją ręcznie lub mechaniczne przy pomocy prac czy kuźniarek. W tym przypadku nadajemy materiałom kształty poprzez zgniatanie. Kucie wykorzystuje się również, aby polepszyć właściwości mechaniczne materiału. Rozróżniamy kucie swobodne stosowane w produkcji jednostkowej i małoseryjnej oraz kucie matrycowe stosowane w produkcji wielkoseryjnej.

Tłoczenie

Podobnie jak w przypadku kucia, obróbka plastyczna zarówno na zimno jak i na gorąco. W tym przypadku obróbka metali obejmuje proces cięcia i kształtowania blach i taśm metalowych. Jest to jak najbardziej jeden z procesów obróbek blacharskich. Kształt jaki chcemy uzyskać dokonywany jest poprzez cięcie (wliczamy w ten proces: odcinanie, dziurkowanie, wycinanie, okrawanie, przecinanie, rozcinanie oraz przetłaczanie). Drugim zaś sposobem w jaki uzyskuje się pożądany kształt materiału jest plastyczne kształtowanie bez naruszenia jego spójności (zawijanie, wyginanie, profilowanie, skręcanie, przetłaczanie, wygniatanie, wywijanie, obciąganie, obciskanie). Metodę tą wykonujemy jest przy użyciu prasy.

Ciągnienie jako obróbka metali

Tak jak w przypadku poprzedników ciągnienie wykonujemy zarówno na zimno jak i na gorąco. Polega ono na systematycznym zmniejszaniu przekroju poprzecznego naszego materiału. Może to być drut, rura, pręt. Przy tym procesie jednocześnie wydłużamy nasz materiał.

Gięcie

Jest to obróbka metali również bardzo znana. Często stosowana w przemyśle dekarskim, wtedy jest to gięcie blach. Celem takiego zabiegu jest zmiana krzywizny naszego materiału nie naruszając przy tym jego wymiarów poprzecznych. Rozróżniamy również gięcie drewna jednak jest to proces zupełnie inny w stosunku do gięcia metalu. Gięcie metalu wykonujemy na zimno lub po wcześniejszym jego nagrzaniu. Rozróżniany takie gięcia metali jak: tłocznicze lub kuźnicze.

Obróbka cieplna

obróbka metali cieplna

Obróbka cieplna jest zabiegiem lub połączeniem zabiegów cieplnych. W jego wyniku zmieniamy stan stały obrabianego stopu, a przy tym jego właściwości fizyczne, chemiczne oraz mechaniczne.

Stosujemy ją do różnych metali, a najczęstszym z nich jest oczywiście stal, która również jest metalem najbardziej podatnym na obróbkę cieplną. Rozróżniamy kilka rodzai obróbki cieplnej, a są to: hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, przesycanie, ulepszanie cieplne, stabilizowanie.