Pale CFA - co to jest i jakie ma zastosowanie

Pale CFA – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Technologia palowania CFA od wielu lat znana jest w Polsce i na świecie. Obecnie zapotrzebowanie na pale o dużej nośności stale rośnie. Przyglądamy się temu, jakie są zalety i wady pali CFA oraz ile kosztuje ich wykonanie. Z tego artykułu dowiesz się też, jak przebiega proces instalacji pali wierconych.

Pale CFA – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Są to pale wiercone, które pozwalają na wnoszenie budynków nawet na gruntach niespoistych zagęszczonych lub spoistych półzwartych. Ta rozwinięta w latach 90. technologia, w wielu krajach z powodzeniem zastąpiła pale wbijane oraz pale wiercone (z rurowaniem albo w zawiesinie). Jeśli chodzi o nomenklaturę, pale fundamentowe CFA w niemieckiej literaturze branżowej określane są jako SOB (Schneckenortbetonpfähle), a w Polsce FSC (formowanie świdrem ciągłym).

Istnieją szerokie możliwości zastosowanie pali CFA. Najczęściej sięgają po nie wykonawcy robót budowlanych na gustach spoistych twardoplastycznych lub niespoistych wysoko zagęszczonych w celu uzyskania fundamentu o odpowiedniej nośności, odpornego na wibracje i wstrząsy.

W ten sposób powstają fundamenty głębokie pod ekrany akustyczne lub obiekty mostowe, a także całe ściany palowe w konstrukcjach oporowych. Te ostatnie mogą stanowić wspornik prosty lub podparty i przenosić obciążenia pionowe. Wykorzystanie pali CFA znacznie zwiększa szybkość robót budowlanych, a także przyczynia się do bezpieczeństwa i stabilności konstrukcji.

Jakie są zalety pali CFA?

Jeśli chodzi o pale CFA, współczynniki technologiczne są bardzo korzystne. Metoda ta ma liczne zalety, które rzutują na jej rozpowszechnienie w światowym budownictwie. Do najważniejszych korzyści można zaliczyć:

  • Szybkość wykonania – dzięki użyciu palownic o dużej mocy, wyposażonych w wysokociśnieniowe napędy hydrauliczne
  • Duża nośność – znacznie wyższa niż w przypadku typowych pali wierconych, przy zachowaniu tych samych wymiarów
  • Relatywnie niski koszt – szczególnie w porównaniu z palami wierconymi w rurach
  • Brak wibracji i wstrząsów 
  • Niewielki hałas w czasie palowania

Ile kosztuje palowanie CFA?

Palowanie CFA to usługa, której ostateczny koszt zależy od kilku czynników. Na cenę wpływa średnica wierconego otworu, kategoria gruntu, czasochłonność wykonania prac, a także ewentualne trudności w realizacji. Jeśli chodzi o pale CFA, cena waha się w granicach od 400 zł/m do 900 zł/m. Warto zaznaczyć, że gdy w grę wchodzą pale CFA, cennik wspomniany powyżej dotyczy wykonania pojedynczego otworu.

Jaka jest maksymalna nośność pali CFA?

Maksymalna nośność pali CFA zależna jest od ich średnicy, rodzaju zbrojenia, a także warunków gruntowych. Przy założeniu, że wszystkie powyższe czynniki będą sprzyjające, nośność CFA jest znacznie większa od typowych pali wierconych. Może osiągać maksymalny współczynnik 2000 kN/szt (przy ø600 mm). Instalując pale CFA, nośność na ich pobocznicy można zwiększyć przez dedykowany sposób pogrążania świdra oraz ciśnieniowe podawanie mieszanki betonowej.

Jaką średnice mogą osiągnąć?

Średnica pali CFA zależy od zastosowanego świdra. Najmniejsze mają średnicę ø300 mm. Kolejne poziomy to ø400, ø500 i największe pale ø600 mm. Wybierając pale CFA, średnice odwiertów uzależnione są między innymi od specyfiki placu budowy oraz oczekiwanej nośności elementów konstrukcyjnych.

Czy pale CFA mają wady?

Jeśli chodzi o pale CFA, wady mogą dotyczyć wydzielania sporego obszaru jako plac budowy, a także konieczności prowadzenia robót mokrych, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Co więcej, powstaje obowiązek utylizacji urobku z pali, a czynność ta może generować kolejne koszty. Mimo wszystko zalety sprawiają, że warto zainwestować w pale CFA – technologia ta z każdym rokiem zyskuje na popularności.

Jak wygląda proces instalacji pali wierconych?

Instalacja pali fundamentowych CFA
Źródło: DeWaal.pl

Zamawiając pale CFA, wykonanie jest możliwe jako pale betonowe albo żelbetonowe. Wykorzystywanym urządzeniem jest wiertnica samojezdna. Jeśli chodzi o pale CFA, technologia wykonania obejmuje kilka etapów. Ciągły świder ślimakowy musi być wwiercony w grunt, na głębokość odpowiadającą zamierzonej długości pala. Wiercenie to odbywa się w jednym cyklu, nie można go przerwać. Minimalizujemy w ten sposób objętość urobku, a otwór otaczający grunt zabezpieczamy przed rozluźnieniem.

Kolejnym krokiem pozostaje podciągnięcie świdra, z równoczesnym wtłaczaniem przez jego rdzeń mieszanki betonowej. Ciśnienie pompowanej mieszanki utrzymuje stateczność otworu. Ostatnim etapem jest wprowadzenie w świeżą mieszankę szkieletu zbrojeniowego o odpowiedniej długości. Pale fundamentowe CFA wprowadzamy techniką wciskania i wibrowania lub wciągane za pomocą prowadnicy z naczepem.

Nie ulega wątpliwości, że pale wiercone CFA to nowoczesna technologia, umożliwiająca bezpieczną pracę na trudnym gruncie. Liczne zalety pali fundamentowych sprawiają, że można uznać ją za jedną z najpopularniejszych w Polsce i całej Europie.